Dvorac LUŽNICA

Dvorac LUŽNICA

Prostrani perivoj skriva dvorac koji se vidi iz daljine tek s ceste Zaprešić – Brdovec kod naselja Šibice. Veliko žitno polje između ceste i perivoja još više naglašava impresivnu sliku koju pruža dvorac. Jednokatni barokni dvorac građen je u drugoj polovici 18. st. vjerojatno na mjestu nekadašnjeg kaštela. God. 1791. je preuređen i povećan, tada postaje sjedište obitelji Rauch. Dvorac pripada prvoj spomeničkoj kategoriji, obnovljen je 1982. g., a od 1925. g. u dvorcu se nalazio starački dom sestara Milosrdnica Sv. Vinka Paulskog, a danas duhovno obrazovni centar “Marijin dvor”.