Hotel PANORAMA

Hotel Panorama raspolaže sa 47 moderno opremljene smještajne jedinice
koje nadopunjuje ponuda iz restorana, pizzerie, caffe bara te wellness centra.
U sklopu hotela nalazi se sportsko-rekreacijski centar koji se sastoji od
vanjskih sportskih terena (dva tenis terena, mali I veliki nogomet, odbojka na
pijesku) i sportske dvorane (nogomet, rukomet, badminton, stijena za
penjanje) te fitness. Hotel raspolaže I sa dvoranom za svečane domjenke,
konferencijskom dvoranom te nudi organizaciju team buildinga.