Konoba Vidrovača

Konoba Vidrovača

Svježe školjke, kamenice, jakobove kapice ,buzara od rovanica sa
špagetima, riblja jela sa žara I riblje peke , prokljanske kozice, girice
(čokalice) , bižoti