LIKUM – ZADRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA HRVATSKE

LIKUM – ZADRUGA LIKOVNIH UMJETNIKA HRVATSKE

“Galerija Likum”-Ilica 40, tel. +385(1)4847-367, “Galerija Ulrich” – Ilica 40/1, tel. +385(1)4847-371, Galerija “Nova Forma”- Bogovićeva 1, tel. +385(1)4811-061