Marina PARENTIUM

Marina PARENTIUM

Nalazi se u turističkom naselju Zelena laguna, neposredno uz hotel Parentium, 6 km udaljena od grada Poreča. Marina raspolaže sa 200 vezova za brodove od 3 do 20 m, maksimalnog gaza do 5 m. Svi vezovi imaju mogućnost korištenja struje i vode na pontonu. Marina raspolaže vlastitim tehničkim servisom sa uslugama mehaničara, elektroničara, električara, plastičara, stolara i dr., te 10 tonskom dizalicom. Od ostalih usluga, u samoj marini se nalazi recepcija, restourant, trgovina, veliki sanitarni čvor sa toplom vodom, a u neposrednoj blizini svi ostali sadržaji: hoteli, pošta, sport, zabava, turistička agencija, liječnik, charter i sl.