Marina TRIBUNJ

Marina ima 260 vezova u moru i 150 mjesta na kopnu, svaki od njih opremljen je , priključcima za pitku vodu, struju, kabelsku TV i internet. Sam položaj marine je takav da jamči mirnu unutrašnjost luke za vrijeme svih vjetrova. 24 satno osiguranje marine i naši kvalificirani zaštitari se brinu o brodovima i automobilima na području marine.