Marina ZADAR TANKERKOMERC

300 vezova u moru • 200 suhih vezova • servisi i rezervni dijelovi • dizalice (6,5 Mp i 15 Mp) • automatski navoz (50 Mp) • sanitarni čvor • ledomat velikog kapaciteta • garaže i ograđeno parkiralište • pumpna stanica • rent-a-car