Mitovi i legende – KORČULA

Mitovi i legende – KORČULA

MARKO POLO – Jedna od najpoznatijih legendi o Korčuli svakako je ona koja govori o korčulanskom podrijetlu slavnog svjetskog putnika, Marka Pola. Ta legenda potaknuta je povijesnom činjenicom da je u velikoj pomorskoj bici između Venecije i Genove 1298. godine u blizini grada Korčule bio zarobljen Marko Polo u dobi od 44 godine. On se samo tri godine ranije bio vratio sa svog legendarnog putovanja po Dalekom Istoku koje je trajalo 17 godina i na kojemu je upoznao najpoznatije tadašnje vladare, njihove narode i brojne običaje. I samo njegovo putovanje po Dalekom Istoku ima prizvuk legende jer je teško vjerovati da je jedan čovjek mogao sve to proputovati i doživjeti u svom ljudskom vijeku. Za današnju Korčulu legenda o Marku Polu kao Korčulaninu ima izrazito turističko značenje jer se on kao prvi svjetski putnik neminovno povezuje s putovanjima i turizmom. Tako je u Korčuli jedan hotel nazvan njegovim imenom a u najnovije vrijeme i jedna turistička agencija. Ime Korčule kao rodnog mjesta Marka Pola spominje se širom svijeta, pa je, na primjer, Korčula bila predviđena kao jedna od postaja gdje se trebala zaustaviti velika ekspedicija europske mladeži koja je 1995. godine trebala krenuti tragom njegovih putovanja. Po legendi o Marku Polu, njegova kuća nalazi se usred staroga grada Korčule odakle se pruža izvanredan pogled na Pelješki kanal, koji je bio važan trgovački pravac, a porodica Marka Pola kao trgovačka obitelj bila je vrlo zainteresirana da prati sve brodove koji tim kanalom prolaze.