Mitovi i Legende – RIJEKA

Mitovi i Legende – RIJEKA

CRKVA SV. VIDA smještena na Trgu Grivica, plod je rada isusovačkog reda. Posvećena je zaštitniku grada Rijeke , a njena gradnja započeta 1638. godine , trajala je čitavo stoljeće. U crkvi je raspeće za koje je vezana legenda o Petru Lončariću koji je u ljutnji zamahnuo kamenom na raspeće. Iz tjela Kristova je kao iz “živog mesa” potekla krv koja je sačuvana u ampuli.