Mitovi i legende – SILBA

Mitovi i legende – SILBA

Priča o nadogradnji crkve sv. Marka na Silbi 1638. Pripovijeda se, da je spomenutog Venturu na putu iz Mletaka snašla strašna oluja na moru pod Silbom, i to ne daleko drage, što je ispod današnje crkve sv. Marka (Silbljani zovu dragu Pocutmarak tj. Pod svetim Markom) i da mu je propalo sila blaga u more, što ga je vozio na glasovitim brodovima Manzerom. Zavjetovao se sagraditi crkvu sv. Marka, pođe li mu za rukom spasiti potopljeno blago. More se utiša i on dade po dnu mora potezati mreže u koje i uhvati već potonulo blago, te sagradi crkvu. Priča se da je sakristiju dao izgraditi na bizantinskoj kapeli, koja se i dandanas u Silbi naziva Grčka kapela. Slika propetog Isusa naslikana na drvenu križu, koji se još nalazi u dobrom stanju, kaže se , da je pripadala toj grčkoj kapeli. I doista još ju je moguće vidjeti, Zgrada je opstojala na mjestu današnjeg zvonika crkve sv. Marka, te se ovo može smatrati spomenikom nekadašnjeg bizantinskog gospodarstva na Silbi. Priča o tome zašto je sagrađena Toreta Simbol Silbe je “toreta”, toranj koji je sagradio kapetan Petar Marinić kako bi mu supruga mogla gledati kad će se vratiti s nekog putovanja. Ova romantična priča ima i neobičan završetak. Petrova prva ljubav se, naime, udala za drugog tijekom jedne od njegovih plovidbi. To je uspio prežaliti tek kad je njena kći stasala za udaju. Uzeo ju je i sagradio joj toranj na kojeg se i danas popne svaki posjetitelj Silbe.