Nacionalni park “KRKA”

Nacionalni park “KRKA”

Nacionalni park „Krka“, površine 109 km, nalazi se u Šibensko – kninskoj županiji i obuhvaća najljepši dio toka rijeke Krke i donji tok rijeke Čikole. Zbog izuzetne geomorfološke, hidrološke i pejsažne vrijednosti krajolika, nacionalnim parkom proglašen je 1985. godine. Temeljni fenomen Nacionalnog parka „Krka“ je sedra, iz vode istaloženi vapnenac, koja je, duž cijelog toka rijeke, oblikovala sedam očaravajućih sedrenih slapova (Bilušića buk, slap Brljan, Manojlovački slapovi, slap Rošnjak, Miljacka slap, Roški slap i Skradinski buk). Zahvaljujući njezinu geografskom položaju i velikom broju različitih staništa, uz rijeku Krku nalazi se raznolik i slikovit biljni svijet s 1022 svojte. Životinjski svijet Nacionalnog parka “Krka” čine brojne endemične, rijetke i ugrožene vrste, što rijeku Krku svrstava među najvrednije prirodne cjeline u Hrvatskoj i Europi. U ujezerenim dijelovima toka rijeke smjestila su se duhovna središta: franjevački samostan s crkvom Gospe od Milosti na otočiću Visovcu i manastir sv. Arhanđela u Carigradskoj dragi, važno duhovno središte pravoslavne Dalmatinske eparhije. Uz rijeku Krku nalaze se ostaci nekoliko starohrvatskih utvrda iz 14. stoljeća: Kamička, Trošenja, Nečvena, Bogočina i Ključice, koja je po svojim dimenzijama bila jedno od glavnih obrambenih zdanja u Hrvatskoj i ostaci rimskog vojnog amfiteatra Burnum. Uz tok rijeke Krke nalazi se i stotinjak špilja i jama, od toga šezdeset pet na području samog Nacionalnog parka.