Park prirode MEDVEDNICA

Park prirode Medvednica osnovan je 16. lipnja 1981. godine temeljem Zakona o proglašenju zapadnog dijela Medvednice parkom prirode. Proteže se na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije. Površina parka je 22.826 ha. Temeljni fenomen parka su dobro očuvane prirodne šume i šumske zajednice, koje se protežu se na 14.550 ha što čini 64% ukupne površine parka, dok se na ostalom dijelu nalaze voćnjaci, vinogradi, ratarske kulture, te različiti izgrađeni objekti.