Park prirode UČKA

Park prirode je “prostrano prirodno ili dijelom kultivirano područje kopna i/ili mora s ekološkim obilježjima međunarodne i nacionalne važnosti, s naglašenim krajobraznim, odgojno-obrazovnim, kulturno-povijesnim i turističko rekreacijskim vrijednostima”. U parku prirode su dopuštene djelatnosti i radnje kojima se ne ugrožavaju njegove bitne značajke i uloge. (Zakon o zaštiti prirode; N.N. 70/05) OBUHVAT: Područje masiva Učke i dijela Ćićarije POVRŠINA: 160 km2 NAJVIŠI VRHOVI: Vojak 1401 m, Veli Planik 1272 m AKT I GODINA PROGLAŠENJA: Zakon o proglašenju Parka prirode Učka (N.N. 45/99); travanj 1999. AKT I GODINA OSNIVANJA JU: Uredba o osnivanju JU Park prirode Učka (N.N. 96/99); rujan 1999. ŽUPANIJE: Istarska, Primorsko-goranska GRADOVI: Opatija OPĆINE: Kršan, Lanišće, Lovran, Lupoglav, Matulji, Mošćenička Draga