Park prirode VRANSKO JEZERO

Park prirode VRANSKO JEZERO

Posebnost Parka • najveće jezero u Hrvatskoj, uz donji tok rijeke Neretve, jedina veća močvara u mediteranskom dijelu Hrvatske • posebni ornitološki rezervat • stanište četiri vrste ptica ugroženih na Europskoj razini • stanište sedam vrsta ptica ugroženih na nacionalnom nivou • najveća gnijezdeća populacija Malog Vranca (Phalacrocorax pygmeus) u Hrvatskoj • jedino gnijezdilište u mediteranskoj Hrvatskoj za Caplju Dangubu (Ardea purpurea), Veliku Bijelu Caplju (Egretta alba), Malu Bijelu Caplju (Egretta garzetta), Malog Vranca (Phalacrocorax pygmeus) obitavanje vrsta uključenih u konvenciju o migratornim vrstama (Bonnska konvencija) • “hot spot” područje – vrlo velika raznolikost ornitofaune (241 vrste, 102 vrste gnijezdarica) • broj vodarica na zimovanju preko 100 000 jedinki • obitavanje možda jedine populacije sredozemne podvrste crvenperke (Scardinius erythrophtalamus) • bogata povijest (prvi nalazi datiraju još 2 000 godina prije Krista). PJEŠAČKE I BICIKLISTIČKE STAZE, PROMATRANJE PTICA, RAZGLEDAVANJE BRODOM, IZNAJMLJIVANJE ČAMACA I BICIKALA, ŠPORTSKI RIBOLOV,AUTOKAMP, RIBLJI RESTORAN