TN PRINCIPOVAC

Iločki podrumi d.d.

Smještaj, eno-gastro ponuda, škola golfa I vježbalište sa tri greena-a, tenis,
badminton, odbojka …
Pješačke I cikol staze … odmor i opuštanje uzvan naselja, usred vinograda…