Turistička zajednica grada ĐURĐEVAC

Turistička zajednica grada ĐURĐEVAC

LEGENDA O PICOKIMA
Niz priredbi kulturnog i zabavnog sadržaja, smotra narodnog folklora i narodnih običaja, takmičenje u pripremanju fiš paprikaša i ribljih specijaliteta, takmičenje u pripremanju specijaliteta od divljači, izložba kolača i ručnih radova, koncerti.