Nacionalni park KORNATI

Kornatsko otočje svrstava se među najrazvedenije otočne skupine Sredozemnog mora. Nacionalni park “Kornati” pokriva površinu od oko 217 km i obuhvaća 89 otoka, otočića i hridi s ukupno 185 km obalne crte. Osebujni kontrast između surovog, naizgled negostoljubivog i polupustinjskog nadmorja i iznimno biološki bogatog i geomorfološki raznolikog podmorja, čini ovaj prostor jedinstvenim. NP “Kornati”, kao zaštićeno područje, ima određena pravila ponašanja koja vrijede za sve posjetitelje koji se u njemu zateknu: • Posjetitelji su obvezni imati valjanu ulaznicu za svaki dan svog boravka u prostoru parka; • Za ronilačko posjećivanje plaća se posebna naknada sukladno važećem cjeniku Javne ustanove “Nacionalni park Kornati”; •Ronilačko posjećivanje smije se obaviti samo u organiziranim i odobrenim grupama i to isključivo u organizaciji nekog od pravnih i/ili fizičkih osoba koje su registrirane za obavljanje takve djelatnosti i koje s JU NP Kornati sklope ugovor za organiziranje i vođenje ronilačkih posjeta u NP Kornati• Šetnja kopnenim dijelom parka dopuštena je samo po označenim stazama (kopneni dio parka u potpunosti je u privatnom vlasništvu); • U području parka postoje zone posebne zaštite (oko otočića Purara, Mrtovnjaka, Klobučara, Malog i Velikog Obručana, te hridi Klint i Volić) u koju nije dopušten pristup posjetiteljima; • Sidrenje i noćenje na plovilima dopušteno je samo u 18 za to predviđenih uvala ; •Loženje vatre dopušteno je samo u naseljima i na mjestima koja su posebno označena i pripremljena; •Za obavljanje djelatnosti u parku, nužno je na vrijeme od Javne ustanove “Nacionalni park Kornati” ishoditi valjano odobrenje; •Organizirano posjećivanje parka, smještaj u čvrstim objektima i sl., osigurava se preko različitih pravnih ili fizičkih osoba (privatnih brodara i turističkih agencija itd.) koje od Javne ustanove “Nacionalni park Kornati” dobiju odobrenje za obavljanje takve djelatnosti.